Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Kierownik projektu: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

Członkowie zespołu projektowego: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, prof. dr hab. Wojciech Czakon

Finansowanie: środki Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS (DEC-2019/35/B/HS4/01446)

Okres realizacji: 2020-2024

Cel projektu: identyfikacja behawioralnych antecedencji crowdsourcingu naukowego

Krótka charakterystyka: 

Dynamika przemian społeczno-technologicznych w ostatnim dziesięcioleciu, postulaty demokratyzacji nauki, jej otwarcia, otwartego dostępu do danych, otwartej wzajemnej oceny oraz otwartych zasobów edukacyjnych (OECD, 2015) – sprawiają, że przemianom ulega sposób prowadzenia działalności badawczej przez nauczycieli akademickich. Coraz częściej podkreśla się, że naukowy crowdsourcing jest nowym modelem pracy nauczycieli akademickich, który stanowi uzupełnienie tradycyjnego podejścia do nauki oraz jest kolejnym krok w rozwoju nauki. W literaturze podkreśla się, że sukces inicjatyw crowdsourcing zależy od samych nauczycieli akademickich i ich intencji do wykorzystania rozwiązań opartych na naukowym crowdsourcingu. W literaturze nie podjęto prób rozpoznania behawioralnych antecedencji crowdsourcingu naukowego z perspektywy nauczycieli akademickich z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Dotychczasowe, zagraniczne badania, są bardzo ograniczone, natomiast w Polsce, nie były w ogóle prowadzone.