Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Książki

 • R. Lenart-Gansiniec, Ł. Sułkowski, Crowdsourcing for Innovation in Higher Education, Routledge, New York 2023. ISBN 978-83-66849-00-8, liczba stron 283.
 • R. Lenart-Gansiniec, K. Wenzlaff, S. Spaeth (red.), Crowdfunding in Higher Education Institutions. Theory and Best Practices, Springer, Cham 2023 (w przygotowaniu).
 • R. Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing naukowy. Perspektywa mikro, PWE, Warszawa 2023 (w przygotowaniu). 

Rozdziały w książkach

 • R. Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing akademicki - systematyczny przegląd literatury, (w:) Współczesne zarządzanie - koncepcje i wyzwania, A. Sopińska, A. Modliński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 173-184.
 • R. Lenart-Gansiniec, Organizacja pracy: crowdsourcing naukowy, (w:) Lenart-Gansiniec, R. (2021). Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych. Przewodnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Wydawnictwo Naukowe Scholar 2021.
 • R. Lenart-Gansiniec, A systematic review of barriers to scientific crowdsourcing in higher education, (w:), Transforming Higher Education Through Digitalization Insights, Tools, and Techniques, S. L. Gupta, N. Kishor, N.Mishra, S. Mathur, U. Gupta (red), CRC Press, Boca Raton 2021.
 • R. Lenart-Gansiniec, Academic workers’ behaviors towards scientific crowdsourcing: a systematic literature review, (w:) Technology and Tools in Engineering Education Research and Innovations, P. Churi, V. Kumar, U. Kose, N. T. Rao, CRC Press, Boca Raton 2021.

Materiały pokonferencyjne

 • R. Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing in science: a bibliometric analysis and a research agenda, ISPIM Connects Global 2020: Celebrating the World of Innovation - Virtual, International Society for Professional Innovation Management; Manchester, UK 2020.
 • R. Lenart-Gansiniec, R. (2021). The benefits of crowdsourcing in science: systematic literature review. In M. Au-Yong-Oliveira & C. Costa (Eds.), Proceedings of the 20th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies: ECRM 2021 (pp. 130–135). Academic Conferences International Limited.

Artykuły naukowe

 • R. Lenart-Gansiniec, R. (2022). Towards a typology development of crowdsourcing in science. Journal of Information Science, 01655515221118045.
 • R. Lenart-Gansiniec, R. (2022). The dilemmas of systematic literature review: the context of crowdsourcing in science. International Journal of Contemporary Management, 58(1), 11-21.
 • R. Lenart-Gansiniec, R., Czakon, W., Sułkowski, Ł., & Pocek, J. (2022). Understanding crowdsourcing in science. Review of Managerial Science, 1-34.
 • R. Lenart-Gansiniec, R. (2022). Ghost workers - the essence and importance for creating scientific knowledge. Zeszyty Naukowe-Politechnika Śląska. Organizacja i Zarządzanie, (164), 229-242.